logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


„Większe możliwości – lepszy start”

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizowała w okresie od 1.07.2014 r. do 30.06.2015 r. projekt „Większe możliwości – lepszy start”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowano w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt zakładał udzielenie wsparcia uczęszczającej do OHP młodzieży w wieku 15 – 24 lata, pochodzącej z rodzin niewydolnych wychowawczo, biednych, niepełnych, co powoduje realne zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa i ułatwienie startu zawodowego uczestniczącej w projekcie młodzieży poprzez dostarczenie jej odpowiednich kwalifikacji zawodowych, wiedzy na temat instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz umożliwienie podwyższenia umiejętności językowych. Uczestnicy projektu zostali również objęci wsparciem opiekuńczo – wychowawczym, ubezpieczeniem oraz wsparciem socjalnym (wyżywienie w trakcie zajęć).

Rodzaje wsparcia:

1. Treningi i warsztaty psychologiczne.
2. Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe.
3. Grupowe zajęcia z prawnikiem.
3. Kurs zawodowy.
4. Kurs języka obcego.

Jednostki ŚWK OHP realizujące projekt:

12-6 HP Pszczyna (1 grupa – 10 osób)
ul. Dworcowa 23/ p. 19
43-200 Pszczyna
Tel.: (32) 447 17 00
E–mail: ohp.pszczyna@interia.pl
Komendant: Joanna Grygierczyk

12-15 ŚHP Pyskowice (1 grupa – 10 osób)
ul. Kopernika 2
44-120 Pyskowice
Tel./Fax.: (32) 333 20 73
E-mail: ohp.pyskowice@wp.pl
Komendant: Bogumiła Kwaśniewska

12-21 ŚHP Bielsko – Biała (1 grupa – 10 osób)
ul. Kosynierów 20
43-300 Bielsko-Biała
Tel./Fax.: (33) 812 22 13
E-mail: ohp.bielsko@wp.pl
Komendant: Mirosław Boroch

Koordynator projektu:  

Zbigniew Raszewski
Tel.: (32) 209 08 74 
Fax.: (32) 258 19 32
slaska@ohp.pl

Ilość odwiedzin: 5343
Nazwa dokumentu: Większe możliwości – lepszy start
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 10:03:48
Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 10:03:48
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-23 10:04:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner