logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

 

 

"Równi na rynku pracy"

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. – 30.06.2016 r.

Beneficjenci: osoby w wieku: 18 - 24 lat - 570 osób z terenu województwa śląskiego.

Wymagania wobec beneficjentów w momencie przystąpienia do projektu:

- ukończony 18 rok życia i nieukończony 25 rok życia,
- przynależność do grupy NEET – osoba niepracująca/nieaktywna zawodowo, niekształcąca się i nieszkoląca,
- nieposiadanie w ogóle kwalifikacji zawodowych lub posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych lub posiadanie kwalifikacje zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Typy działań:

- poradnictwo zawodowe (zajęcia z doradztwa zawodowego w formie indywidualnej i  grupowej),
- wsparcie pedagogiczno - psychologiczne (wsparcie opiekunów, konsultacje psychologiczne w formie indywidualnej),
- szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące) wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej,
- szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B (w przypadku osób zamieszkujących tereny wiejskie – ew. uzyskanie uprawnień do kierowania ciągnikiem) -  wraz z kosztem badań lekarskich oraz kosztem egzaminu kwalifikacyjnego w instytucji zewnętrznej,
- 6-miesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży i dodatkami do wynagrodzeń dla opiekunów stażu z zakładu pracy),
- wsparcie zatrudnienia (realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy),
- nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i inne),
- pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,
- wsparcie towarzyszące w trakcie realizacji projektu w postaci finansowania kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

Formy wsparcia dedykowane osobom zamieszkującym tereny wiejskie i małe miejscowości:

- indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
- wsparcie mobilności geograficznej,
- wsparcie udzielane zależnie od potrzeb wskazanych w diagnozie indywidualnej – konsultacje psychologiczne, pedagogiczne lub inne konsultacje specjalistyczne,
- trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.).

Jednostki realizujące projekt:

CEiPM w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 363 30 58
Fax.: (34) 363 30 32
E-mail: ceip_czestochowa@interia.pl 
Opiekunowie grup: Halina Pierzyńska, Przemysław Bartos

Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS w Częstochowie
ul. Legionów 58
42-202 Częstochowa
Tel.: (34) 389 26 88 
E-mail: oszczestochowa@wp.pl
Opiekun grupy: Grażyna Myga

Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS w Cieszynie
ul. Górny Rynek 1
43-300 Cieszyn
Tel.: 537 843 732
E-mail: osz.ohp.cieszyn@gmail.com
Opiekun grupy: Agata Śladowska

Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS w Wodzisławiu Śląskim
Os. 1-go Maja 16a 
44-304 Wodzisław Śląski
Tel.: (32) 729 32 00
E-mail: osz.wodzislaw@wp.pl
Opiekun grup: Joanna Żedzicka

MCK Myszków
ul. Helenówka 97
42-300 Myszków
Tel.: (34) 313 32 33
E-mail: mck_myszkow@wp.pl
Opiekun grupy: Aleksandra Musiał

MCK Lubliniec
ul. Piłsudskiego 9
42-700 Lubliniec
Tel.: (34) 356 12 50
E-mail: mck_lubliniec@interia.pl
Opiekun grupy: Anna Hypa

MCK Węgierska Górka z siedzibą w Cięcinie
ul. Św. Floriana 8
34-350 Cięcina
Tel. (33) 86 41 170
E-mail: mck_wgorka@onet.pl
Opiekun grupy: Izabela Gołuch-Micorek

MCK Ujsoły
ul. Bystra 1
34-371 Ujsoły
Tel.: (33) 861 26 20
E-mail: mck-ujsoly@wp.pl
Opiekun grupy: Monika Knapek

MCK Kłobuck
ul. Wieluńska 11
42-100 Kłobuck
Tel.: (34) 310 05 31
E-mail: mckklobuck@o2.pl
Opiekun grupy: Jadwiga Kozieł

MCK Jeleśnia
ul. Plebańska 1
34-340 Jeleśnia
Tel.: (33) 863 07 30
E-mail: mck-jelesnia@wp.pl
Opiekun grupy: Izabela Gołuch - Micorek

MCK Mysłowice
ul. Mikołowska 3
41-400 Mysłowice
Tel.: (32) 222 19 97
E-mail: mck.myslowice@wp.pl
Opiekun grupy: Izabela Kaczmarek - Kos

MCK Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
Tel.: (32) 295 00 70
E-mail: mckczeladz@wp.pl
Opiekun grupy: Aneta Dresner - Chatys

MCK Mikołów
Plac Harcerski 1
43-190 Mikołów
Tel.: (32) 778 23 27
E-mail: mck.mikolow@wp.pl
Opiekun grup: Małgorzata Kiełek

MCK Jaworzno
ul. Gliniana 12
43-600 Jaworzno
Tel.: (32)  225 31 79
E-mail: mckjaworzno@wp.pl
Opiekun grup: Ewa Chmielewska

Młodzieżowe Biuro Pracy w Bielsku Białej
ul. Kosynierów 20
43–300 Bielsko – Biała
E–mail: ohpbielsko@wp.pl
Tel.: (33) 822 04 34 lub (33) 822 15 25 
Opiekun grup: Monika Bochniak

Młodzieżowe Biuro Pracy w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8–10
40–950 Katowice 
E–mail: mbp.katowice@wp.pl
Tel.: (32) 209 08 59
Fax.: (32) 258 19 32 
Opiekun grup: Anna Stokłosa

MCK Radzionków
ul. Kużaja 19
41-922 Radzionków
Tel.: (32) 388 71 46
E-mail: mbp.radzionkow@wp.pl
Opiekun grup: Monika Buczek

MCK Zawiercie
ul. Parkowa 2
42-400 Zawiercie
Tel.: (32) 670 03 24
E-mail: mck.zawiercie@interia.pl
Opiekun grupy: Aleksandra Brzezińska

MCK Skoczów
ul. Rynek 2
43-430 Skoczów
Tel./Fax.: (33) 479 33 84
E-mail: pppskoczow@wp.pl
Opiekun grup: Tomasz Pal

Punkt Pośrednictwa Pracy w Cieszynie
ul. Wałowa 4 
43-400 Cieszyn
Tel: (33) 851 41 03 wew. 215
E-mail: ppp.cieszyn.ohp@gmail.com
Opiekun grup: Agata Śladowska

Punkt Pośrednictwa Pracy w Czerwionce-Leszczynach
ul. Ks. Pojdy 35
44-238 Czerwionka-Leszczyny
Tel.: (32) 425 76 31
E-mail: ppp_czerwionka-leszczyny@wp.pl
Opiekun grup: Robert Gasz

Punkt Pośrednictwa Pracy w Myszkowie
ul. Kościuszki 97
42-300 Myszków
Tel.: (34) 313 02 52
E-mail: ppp.myszkow@interia.pl
Opiekun grup: Weronika Antkowiak 

Ilość odwiedzin: 6389
Nazwa dokumentu: Równi na rynku pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 10:05:09
Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 10:05:09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-18 08:41:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner