logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Od szkolenia do zatrudnienia – EFS

Rekrutacja: wrzesień 2017 – październik 2017

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - EFS” - ogólnopolski projekt realizowany 
w ramach Gwarancji dla Młodzieży dla 2800 osób (YEI – 2000 osób, EFS – 800 osób), w województwie śląskim obejmujący 260 osób od 18 do 24 roku życia.

Zobacz również: INFORMACJA NA STRONIE KOMENDY GŁÓWNEJ OHP 

CEL PROJEKTU

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lat bez pracy, w tym 
w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET).

TERMIN REALIZACJI: 1 września 2017 - 31 sierpnia 2018

DLA KOGO?

 • Wiek: 18-24 lata (ukończony 18 rok życia i nieukończony 25 rok życia),
 • Osoby niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • Osoby, które w ciągu 4 tygodni przed zgłoszeniem do projektu nie uczyły się, nie szkoliły i nie pracowały,
 • Osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (lub żadnych) albo kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
 • Osoby ZAMIESZKUJĄCE w województwie śląskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, wielkopolskim lub opolskim.

W ramach projektu młodzież będzie mogła uczestniczyć w:

 • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
 • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
 • grupowym wsparciu psychologicznym – treningach i warsztatach,
 • indywidualnym wsparciu psychologicznym,
 • zajęciach z zakresu zapobiegania depresji,
 • warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się,
 • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • kursach językowych,
 • kursach z zakresu obsługi programów komputerowych (np. graficznych, edytorów tekstu, do nauki programowania itp.),
 • kursach komputerowych o standardzie ECDL,
 • kursie prawa jazdy kat. B,
 • warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
 • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
 • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

GDZIE?

12-1 HP Siemianowice Śląskie

41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Budryka 2

Tel.: 515 285 708

E–mail: ohpsiemianowice@interia.pl 

12-3 HP Tychy

43-100 Tychy, ul. Edukacji 5

Tel.: (32) 216 14 58

E–mail: ohp.tychy@op.pl

12-15 HP Pyskowice

44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 14

Tel./Fax.: 32 333 20 73

E-mail: ohp.pyskowice@wp.pl

PPP Żory

44-240 Żory, os. Sikorskiego 52

Tel./Fax.: (32) 435 51 14

E-mail:  mbp_zory@wp.pl

12-20 HP Rybnik

44-200 Rybnik, ul. Klasztorna 14

Tel./Fax.: (32) 423 74 95

E-mail: ohprybnik@wp.pl

12-21 HP Bielsko - Biała

43-300 Bielsko - Biała, ul. Kosynierów 20

Tel./Fax.: (33) 812 22 13

E-mail: ohp.bielsko@wp.pl

12-29 ŚHP Częstochowa

42-200 Częstochowa, ul. Tkacka 5A

Tel.: (34) 389 25 88

E-mail: 29hufiecpracy@interia.pl

12-35 HP Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25

Tel.: (32) 266 04 38

E-mail: hp.sosnowiec@ohp.pl

12-32 HP Myszków

42-300 Myszków, ul. Helenówka 1

Tel.: (34) 313 05 41

E–mail: myszkow.ohp32@poczta.onet.pl

OSiW Dąbrowa Gónicza

42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Ząbkowicka 44

Tel.: (32) 268 07 64

E-mail: osiw_losien@op.pl

CEiPM Bielsko-Biała

43-300 Bielsko - Biała, ul. Kosynierów 20

Tel.: (33) 822 04 34 lub (33) 822 15 25

E-mail: ohp_bielsko@poczta.onet.pl 

OSZ Cieszyn

43-400 Cieszyn, ul. Górny Rynek 1

Tel.: 502 031 659

E-mail: osz.ohp.cieszyn@gmail.com lub osz.cieszyn@ohp.pl

MCK Żywiec

34-300 Żywiec, ul. Słowackiego 2

Tel.: (33) 8610255

 

CEiPM Częstochowa

42-200 Częstochowa, al. Niepodległości 20/22

Tel.: (34) 363 30 58

E-mail: 

ceip_czestochowa@interia.pl 

OSZ Częstochowa

42-202 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 15

Tel.: 34 363-30-58

E-mail: osz_czestochowa@interia.pl

MCK Zawiercie

42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 24

Tel.: (32) 67 00 324

E-mail: mck.zawiercie@ohp.pl

MCK Lubliniec

42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9

Tel.: (34) 356 12 50

E-mail: mck_lubliniec@interia.pl 

MCK Katowice

40-950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10

Tel.: (32) 330-37-87

E-mail: mckkatowice@wp.eu

MCK Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, ul. Legionów 9

Tel.: 32 222 19 97

E-mail: mck.myslowice@wp.pl

MCK Mikołów

43-190 Mikołów, Plac Harcerski 1

Tel.: (32) 778 23 27

E-mail: mck.mikolow@wp.pl

MCK Jaworzno

43-603 Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 16

Tel.: (32) 616 43 00

E-mail: mckjaworzno@wp.pl

PPP Radlin

44-310 Radlin, ul. Rymera 15

Tel.: (32) 454 92 14

E-mail: ppp.radlin@wp.pl

PPP Czerwionka-Leszczyny

44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ks. Pojdy 35

Tel.: (32) 425 76 31

E-mail: ppp_czerwionka-leszczyny@wp.pl

MCK Będzin

42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 3

Tel.: 32 269 00 68

E-mail: mckbedzin@wp.pl

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”: 15 129 361,28 zł

 

 

Wskaźniki produktu

 

 

Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie

YEI – 2000 osób, EFS – 800 osób (woj. śląskie – 260 osób)

 

Liczba osób poniżej 30 lat 
z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

YEI – 200 osób, EFS – 96 osób (woj. śląskie – 31 osób)

 

Wskaźniki rezultatu

 

 

Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu

240 osób (78 osób woj. śląskie)

 

Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu

17%

 

Odsetek osób o niskich kwalifikacjach, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej)

48%

 

Odsetek pozostałych osób, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu (wskaźnik efektywności zatrudnieniowej)

43%

 

Ilość odwiedzin: 6204
Nazwa dokumentu: Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2017-11-06 10:12:10
Data udostępnienia informacji: 2017-11-06 10:12:10
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-12 15:22:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner