logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi nabór do realizowanego na terenie całego kraju projektu systemowego „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 maja 2013 r.
W ramach projektu wsparciem objętych zostanie młodzież uczęszczająca do OHP z rodzin niewydolnych wychowawczo, biednych i niepełnych, zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży w wieku 16 – 20 lat oraz ułatwienie dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności, poprzez:
1. Nabycie bądź podwyższenie zawodowych kwalifikacji i umiejętności, umożliwiających skuteczne     wejście na rynek pracy.
2. Uzyskanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
3. Nabycie lub podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem obcym. 
 
W ramach projektu młodzież otrzyma wsparcie w postaci:
 
1. Modułu aktywizująco-doradczego – wszyscy uczestnicy przejdą cykl warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych dotyczący planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz preorientacji zawodowej.
 
2. Modułu zawodowego – w celu podwyższenia kwalifikacji oraz rozwinięcia kompetencji zawodowych uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w postaci szkoleń specjalistycznych oraz praktyk zawodowych. Zajęcia maja przyczynić się do poprawy sytuacji uczestników projektu na rynku pracy.
 
3. Modułu językowego – wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w kursach językowych. Każdy z beneficjentów będzie miał do wyboru naukę jednego z języków UE, w którym kształcił się dotychczas.
 
Dodatkowo, w ramach projektu zorganizowane zostaną lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych, będące rodzajem konkursu zawodowego. W sprawdzianach udział wezmą wszyscy beneficjenci projektu. Uczestnicy rywalizować będą w konkurencjach związanych z zawodem, w którego uczą się na co dzień. Laureaci rywalizacji w poszczególnych zawodach wezmą udział w Centralnym Sprawdzianie Umiejętności.
 
Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem opiekuńczo-wychowawczym oraz wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia w trakcie zajęć oraz dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia.
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Jednostki realizujące projekt:
 
1. ŚHP w Bielsku – Białej ( 15 osób )
43-300 Bielsko - Biała
ul. Kosynierów 20
tel. 33-812-22-13
Komendant Hufca: Mirosław Boroch
 
2. ŚHP w Żywiec ( 15 osób )
34-300 Żywiec
ul. Szkolna 2
tel. 33-861-32-10
Komendant Hufca: Barbara Orlewska
 
3. ŚHP w Częstochowie ( 15 osób )
42-200 Częstochowa
ul. Tkacka 5a
Komendant Hufca: Halina Konefał

Nazwa dokumentu: Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
Skrócony opis: Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
Podmiot udostępniający: Artur Molenda
Osoba, która wytworzyła informację: Artur Molenda
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2012-07-27 11:46:21
Data udostępnienia informacji: 2012-07-27 11:46:21
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-27 11:48:35

Wersja do wydruku...

corner   corner