logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi nabór uczestników do projektu „Nowe Perspektywy 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do nieaktywnej zawodowo i bezrobotnej młodzieży w wieku od 15 do 25 lat, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany starty życiowy.

W ramach projektu młodzież będzie miała możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego obejmującego wzmocnienie kompetencji społecznych oraz zagadnienia związane z planowaniem ścieżki rozwoju zawodowego. Podczas warsztatów z doradcą zawodowym opracowane zostaną indywidualne plany działań dla każdego uczestnika, niezbędne do wyboru szkolenia zawodowego w ramach projektu. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość odbycia dwutygodniowych praktyk u pracodawców. W ramach projektu przewidziane są również zajęcia wyrównawcze dla młodzieży szkolnej, zajęcia z przedsiębiorczości, kursy komputerowe, językowe i prawa jazdy.

Uczestnicy projektu zostaną również objęci wsparciem opiekuńczo – wychowawczym, ubezpieczeniem oraz wsparciem socjalnym (wyżywienie w trakcie zajęć oraz dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia).

 

  Okres realizacji projektu: 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r.

 

Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na 2 kategorie:

Kategoria A – 100 uczestników (10 grup)

młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15 - 17 lat, zarówno z OHP, jaki i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki.

Kategoria B – 50 uczestników (5 grup)

- młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 18 – 25 lat, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej, w tym absolwenci OHP.

 

              UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

 

  Planowane rodzaje wsparcia

Kategoria A

1. Doradztwo zawodowe.

2. Treningi i warsztaty psychologiczne.

3. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych.

4. Kurs języka obcego.

5. Warsztaty informatyczne.

6. Integracyjne zajęcia kreatywnego spędzania czasu.

Kategoria B

1. Doradztwo zawodowe.

2. Treningi i warsztaty psychologiczne.

3. Kurs języka obcego.

4. Kurs przedsiębiorczości.

5. Kurs komputerowy ECDL START podstawowy.

6. Kurs prawa jazdy.

7. Kurs zawodowy.

8. Praktyki zawodowe

 

JEDNOSTKI ŚLĄSKIEJ WK OHP REALIZUJĄCE PROJEKT:

1. 12-15 ŚHP Pyskowice (kat. A - 1 grupa, kat. B - 1 grupa)

    40-120 Pyskowice, ul. Kopernika 2

    tel. 32-333-20-73, e-mail:

    ohp.pyskowice@wp.pl

    Koordynatorka: Bogumiła Kwaśniewska

 

2. 12-20 HP Rybnik (kat. A - 1 grupa, kat. B - 1 grupa)

    44-200 Rybnik, ul. Klasztorna 14

    tel. 32-423-74-95, e-mail:

    ohprybnik@wp.pl

    Koordynatorka: Magdalena Szrek - Moroń

3. 12-21 ŚHP Bielsko-Biała (kat. A - 2 grupy)
    43-300 Bielsko-Biała, ul. Kosynierów 20
    tel. 33-812-22-13, e-mail: ohp.bielsko@wp.pl
    Koordynator: Mirosław Boroch

 

4. 12-25 ŚHP Żywiec (kat. A - 4 grupy, kat. B - 1 grupa)

    34-300 Żywiec, ul. Szkolna 2

    tel. 33-861-32-10, e-mail:

    ohpzywiec@op.pl

    Koordynatorka: Barbara Orlewska

5. 12-29 ŚHP Częstochowa (kat. A - 2 grupy)
    42-200 Częstochowa, ul. Tkacka 5a
    tel. 34-389-25-88, e-mail: 29hufiecpracy@interia.pl
    Koordynatorka: Halina Konefał
 

 

6. CEiPM OHP Częstochowa (kat. B - 2 grupy)

    42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22

    tel. 34-363-30-58, e-mail: efs.ceipm.czestochowa@interia.pl

    Koordynator: Mirosław Gajda


KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI: ARTUR MOLENDA

tel.: 32-209-08-74, e-mail: slaska@ohp.pl
fax: 32-258-19-32

Nazwa dokumentu: Nowe Perspektywy 2
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-09 13:23:33
Data udostępnienia informacji: 2013-07-09 13:23:33
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-09 13:27:32

Wersja do wydruku...

corner   corner