logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


"Obudź swój potencjał - EFS"

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – EFS” - ogólnopolski projekt realizowany w ramach Gwarancji dla Młodzieży, w województwie śląskim obejmujący 240 osób do 24. roku życia.

Zobacz również: INFORMACJA NA STRONIE KOMENDY GŁÓWNEJ OHP 

TERMIN REALIZACJI: 1 luty 2016 - 31 marzec 2017

CEL PROJEKTU:

Poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu, objętych wsparciem osób młodych w wieku 18­24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

DLA KOGO?

 • Wiek: 18-24 lata (ukończony 18 rok życia i nieukończony 25 rok życia),
 • Osoby niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • Osoby, które w ciągu 4 tygodni przed zgłoszeniem do projektu nie uczyły się, nie szkoliły i nie pracowały,
 • Osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (lub żadnych) albo kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
 • Osoby ZAMIESZKUJĄCE w województwie śląskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, wielkopolskim lub opolskim.

CO?

 • grupowe i indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • grupowe wsparcie psychologiczne – trening i warsztaty
 • indywidualne konsultacje psychologiczne (dla 50 % uczestników)
 • kursy języka angielskiego (dla 20% uczestników)
 • podstawowy kurs komputerowy  (dla 10% uczestników)
 • kurs komputerowy ECDL (dla 20% uczestników)
 • kurs przedsiębiorczości  (dla 10% uczestników)
 • kursy zawodowe
 • kursy prawa jazdy kat. B (dla 20% uczestników)
 • indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty
 • 3-miesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców
 • wsparcie opiekunów grup
 • wyżywienie w trakcie zajęć grupowych (gorący posiłek)
 • dofinansowanie do kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie zdrowotne (prywatne ubezpieczenie w zakresie podstawowej opieki medycznej, nieobejmujące pobytu w szpitalu)
 • refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie (ok. 7 % uczestników)
 • stypendium szkoleniowe dla absolwentów kursów zawodowych
 • stypendium stażowe dla uczestników odbywających staż zawodowy

 

GDZIE?

Planowana jest rekrutacja w sumie 240 osób do 10-osobowych grup w następujących lokalizacjach (po dwie grupy w każdej lokalizacji):

CEiPM Bielsko Biała

ul. Kosynierów 20
43-300 Bielsko-Biała

Tel.: (33) 822 04 34 lub (33) 822 15 25
E-mail: ohp_bielsko@poczta.onet.pl 

MCK Węgierska Górka 
z siedzibą w Cięcinie

ul. Św. Floriana 8 
34-350 Cięcina

Tel. (33) 86 41 170
E-mail: mck_wgorka@onet.pl

PPP Cieszyn

ul. Wałowa 4 
43-400 Cieszyn

Tel: (33) 851 41 03 wew. 215
E-mail:ppp.cieszyn.ohp@gmail.com lub ppp.cieszyn@ohp.pl

MCK Katowice

Pl. Grunwaldzki 8-10 
40-950 Katowice

Tel.: (32) 330-37-87
E-mail: mckkatowice@wp.eu

OSZ Wodzisław Śląski

Os. 1-go Maja 16a 
44-304 Wodzisław Śląski

Tel.: (32) 729 32 00
E-mail: osz.wodzislaw@wp.pl

MCK Jaworzno

ul. Gliniana 12 
43-600 Jaworzno

Tel.: (32) 616 43 00
E-mail: mckjaworzno@wp.pl

MCK Będzin

ul. 11 Listopada 3 
42-500 Będzin

Tel.: 32 333 19 97
E-mail: mck.myslowice@wp.pl

E-mail: mckbedzin@wp.pl

MCK Radzionków

ul. Kużaja 19
41-922 Radzionków

Tel.: (32) 388 71 46
E-mail: mckradzionkow@wp.pl

PPP Radlin

ul. Rymera 15 
44-310 Radlin

Tel.: (32) 454 92 14
E-mail: ppp.radlin@wp.pl

CEiPM Częstochowa

Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa

Tel.: (34) 363 30 58
Fax.: (34) 363 30 32
E-mail: ceip_czestochowa@interia.pl 

OSZ Częstochowa

ul. Szymanowskiego 15
42-200 Częstochowa

Tel.: 533 943 829

E-mail: osz_czestochowa@interia.pl

PPP Myszków

ul. Kościuszki 97 
42-300 Myszków

Tel.: (34) 313 02 52
E-mail:ppp.myszkow@interia.pl /ppp.myszkow@ohp.pl 

oraz

Tel.: (34) 313 32 33
E-mail: mck.myszkow@ohp.pl 

 

KOORDYNATORZY LOKALNI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku-Białej - Iwona Rzepiennik, tel.  (33) 851 41 03 wew. 215

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochwie - Halina Pierzyńska, tel.  (34) 363 30 58

Centrum Edukacji i Pracy Młodziezy OHP w Katowicach - Barbara Cygan i Marta Gocek, tel. (32) 330-37-87

 

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 84,28% - w skali kraju 13 528 625,60 zł

Wskaźniki produktu

 

Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie

1000 osób (240 - woj. śląskie)

 

Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

140 osób (34 - woj. śląskie)

Wskaźniki rezultatu

 

Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu

300 osób (72 - woj. śląskie)

 

Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu

17

 

Odsetek osób o niskich kwalifikacjach, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu

48

 

Odsetek pozostałych osób, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu

43

 

Nazwa dokumentu: Obudź swój potencjał - EFS
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Dawid Nowak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 10:06:07
Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 10:06:07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-12 09:15:50

Wersja do wydruku...

corner   corner