logo
Wersja dla niedowidzących
  Ochotnicze Hufce Pracy Śląska Wojewódzka Komenda
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE
minus Informacje ogólne
plus Informacja o naborze do jednostek ŚWK OHP
 OGŁOSZENIA
 DOKUMENTACJA
minus Podstawa prawna
plus Finanse
plus Dokumenty kontroli
minus Tryb rozpatrywania wniosków
plus Zamówienia publiczne
minus Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
minus Komenda Wojewódzka
minus Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
minus Młodzieżowe Biura Pracy
minus Mobilne Centra Informacji Zawodowej
minus Młodzieżowe Centra Kariery
minus Ośrodki Szkolenia i Wychowania
plus Hufce Pracy
 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ WK
plus Współpraca z zagranicą
minus Projekty współfinansowane z EFS
   minus Realizowane
   minus Zakończone
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój II
      minus Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój – III edycja
      minus Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja
      minus Nowe kwalifikacje – Nowe perspektywy
      minus Nasza przyszłość
      minus Nasza przyszłość 2
      minus Nasza Przyszłość 3
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Opiekuńczo – Wychowawczej OHP
      minus Nowe Perspektywy
      minus Nowe Perspektywy 2
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności
      minus Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
      minus OHP jako realizator usług rynku pracy
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach
      minus Twoja przyszłość w Twoich rękach - Edycja II
      minus Ginące Zawody Pomysłem Na Przyszłość
      minus Pomysł na siebie
      minus Większe możliwości – lepszy start
      minus Równi na rynku pracy
      minus Obudź swój potencjał - EFS
      minus Akcja aktywizacja - EFS
      minus Od szkolenia do zatrudnienia - EFS
      minus Stawiam na przyszłość
      minus Staże Europejskie POWER VET
minus Eurodesk
minus EURES
minus ECAM
minus Rekrutacja
minus Refundacja
minus Działalność wychowawcza
minus Oferty Pracy dla Młodzieży
 INFORMACJE
minus Redakcja Biuletynu
minus Wyjaśnienie skrótów
minus Deklaracja dostępności
A A A


"Akcja aktywizacja - EFS"

„AKCJA AKTYWIZACJA – EFS” - ogólnopolski projekt realizowany w ramach Gwarancji dla Młodzieży, w województwie śląskim obejmujący 240 osób do 24. roku życia.

Zobacz również: INFORMACJA NA STRONIE KOMENDY GŁÓWNEJ OHP 

TERMIN REALIZACJI: 1 marca 2016 - 31 sierpnia 2017

CEL PROJEKTU:

Poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu, objętych wsparciem osób młodych w wieku 15­24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.

DLA KOGO?

I grupa:

 • Wiek: 15-17 lat (gr. IA: ukończony 15 rok życia i nieukończony 17 rok życia, gr. IB: ukończony 16 rok życia i nieukończony 18 rok życia ),
 • Osoby nieaktywne zawodowo,
 • Osoby zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (niekontynuujące nauki po ukończeniu gimnazjum) zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • Osoby, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się,
 • Osoby zamieszkujące w województwie śląskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, wielkopolskim lub opolskim.

II grupa:

 • Wiek: 18-24 lata (ukończony 18 rok życia i nieukończony 25 rok życia),
 • Osoby niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • Osoby, które w ciągu 4 tygodni przed zgłoszeniem do projektu nie uczyły się, nie szkoliły i nie pracowały,
 • Osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (lub żadnych) albo kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
 • Osoby zamieszkujące w województwie śląskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, wielkopolskim lub opolskim.

 

CO?

 • indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego
 • grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego (gr. II)
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (gr. I B)
 • grupowe wsparcie psychologiczne – trening i warsztaty
 • indywidualne konsultacje psychologiczne (dla 50 % uczestników)
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
 • kursy językowe (gr. IA oraz 20% uczestników gr. II)
 • kurs komputerowy ECDL (dla 20% uczestników gr. IB oraz gr. II)
 • kurs przedsiębiorczości  (dla 10% uczestników gr. II)
 • warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (gr. I  A)
 • kursy zawodowe (gr. II)
 • kwalifikacyjny kurs zawodowy (gr. IB)
 • kursy prawa jazdy kat. B (dla 30% uczestników gr. II)
 • indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych (gr. II)
 • warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty (gr. II)
 • 3-miesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców (gr. II)
 • wsparcie opiekunów grup
 • wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych
 • zakup wyprawki edukacyjnej (gr. IA)
 • dofinansowanie do kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • ubezpieczenie zdrowotne (prywatne ubezpieczenie w zakresie podstawowej opieki medycznej, nieobejmujące pobytu w szpitalu) (gr. II)
 • refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie (ok. 6 % uczestników)
 • stypendium szkoleniowe dla uczestników gr. II odbywających szkolenie zawodowe
 • stypendium dla uczestników gr. IB odbywających zawodowy kurs kwalifikacyjny
 • stypendium stażowe dla uczestników odbywających staż zawodowy

 

GDZIE?

Planowana jest rekrutacja w sumie 240 osób do 10-osobowych grup w tym 60 osób w grupie IA, 40 osób w grupie IB oraz 140 osób w grupie II w następujących lokalizacjach:

Grupa IA:

12-6 HP Pszczyna

ul. Dworcowa 23

43-200 Pszczyna

Tel.: (32) 447 17 00
E-mail: ohp.pszczyna@interia.pl

12-20 HP Rybnik

ul. Klasztorna 14

44-200 Rybnik

Tel.: (32) 423 74 95
E-mail: ohprybnik@wp.pl 

12-21 HP Bielsko - Biała

ul. Kosynierów 20

43-300 Bielsko - Biała

Tel.: (33) 812 22 13
E-mail: ohp.bielsko@wp.pl

12-25 HP Żywiec

ul. Słowackiego 2

34-300 Żywiec

Tel.: (33) 861 32 10 
E-mail: ohpzywiec@op.pl

12-29 ŚHP Częstochowa

ul. Tkacka 5A

42-200 Częstochowa

Tel.: (34) 389 25 88
E-mail: 29hufiecpracy@interia.pl

 

Grupa IB:

12-1 HP Siemianowice Śląskie

ul. Wyzwolenia 2

41-103 Siemianowice Śląskie

Tel.: (32) 228 30 54 
E-mail: ohpsiemianowice@interia.pl 

12-3 HP Tychy

ul. Edukacji 5

43-100 Tychy

Tel.: (32) 216 14 58 
E-mail: ohp.tychy@op.pl

12-29 ŚHP Częstochowa

ul. Tkacka 5A

42-200 Częstochowa

Tel.: (34) 389 25 88
E-mail: 29hufiecpracy@interia.pl

 

Grupa II:

12-3 HP Tychy

ul. Edukacji 5

43-100 Tychy

Tel.: (32) 216 14 58 
E-mail: ohp.tychy@op.pl

12-9 HP Gliwice

ul. Księcia Ziemowita 12

44-100 Gliwice

Tel.: (32) 232 15 95
E-mail: hpgliwice@vp.pl

12-15 HP Pyskowice

ul. Strzelców Bytomskich 14

40-120 Pyskowice

Tel: (32) 333 20 73
E-mail: ohp.pyskowice@wp.pl

12-17 HP Jaworzno

ul. Batorego 89

43-600 Jaworzno

Tel.: (32) 660 00 33
E-mail: shp.jaworzno@ohp.pl 

12-20 HP Rybnik

ul. Klasztorna 14

44-200 Rybnik

Tel.: (32) 423 74 95
E-mail: ohprybnik@wp.pl 

12-21 HP Bielsko - Biała

ul. Kosynierów 20

43-300 Bielsko - Biała

Tel.: (33) 812 22 13
E-mail: ohp.bielsko@wp.pl

12-25 HP Żywiec

ul. Słowackiego 2

34-300 Żywiec

Tel.: (33) 861 32 10 
E-mail: ohpzywiec@op.pl

12-27 HP Skoczów

ul. Rynek 2

43-430 Skoczów

Tel: (33) 479 99 62
E-mail: 12-27hp.skoczow@wp.pl

12-29 ŚHP Częstochowa

ul. Tkacka 5A

42-200 Częstochowa

Tel.: (34) 389 25 88
E-mail: 29hufiecpracy@interia.pl

12-32 HP Myszków

ul. Helenówki 1

42-300 Myszków

Tel.: (34) 313 05 41
E-mail: myszkow.ohp32@poczta.onet.pl 

12-35 HP Sosnowiec

ul. Sienkiewicza 25

41-300 Sosnowiec

Tel.: (32) 266 04 38
E-mail: hp.sosnowiec@ohp.pl

OSiW Dąbrowa Górnicza

ul. Ząbkowicka 44

43-302 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 268 07 64 
E-mail: osiw_losien@op.pl

OSiW Wisła

ul. 11 Listopada 35

43-460 Wisła

Tel: (33) 855 50 72
E-mail: 12-34_wisla@wp.pl

 

KOORDYNATORZY LOKALNI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM:

12-1 HP Siemianowice Śląskie - Monika Świerczyńska, tel.  (32) 228 30 54

12-3 HP Tychy - Anna Pawlik, tel. (32) 216 14 58

12-6 HP Pszczyna - Joanna Grygierczyk, tel.  (32) 447 17 00

12-9 HP Gliwice - Izabela Wilk, tel. (32) 232 15 95

12-15 HP Pyskowice - Bogumiła Kwaśniewska, tel. (32) 333 20 73

12-17 HP Jaworzno - Bożena Banasik, tel. (32) 660 00 33

12-20 HP Rybnik - Magdalena Szrek – Moroń, tel. (32) 423 74 95

12-21 HP Bielsko – Biała - Arkadiusz Sobków, tel. (33) 812 22 13

12-25 HP Żywiec - Barbara Orlewska, tel. (33) 861 32 10

12-27 HP Skoczów - Andrzej Bacza, tel. (33) 479 99 62

12-29 ŚHP Częstochowa - Halina Konefał, tel. (34) 389 25 88

12-32 HP Myszków - Krzysztof Różczka, tel. (34) 313 05 41

12-33 OSiW Dąbrowa Górnicza - Wiktor Czucza, tel. (32) 268 07 64

12-34 OSiW Wisła - Łucja Michałek, tel. (33) 855 50 72

12-35 HP Sosnowiec - Patrycja Andrzejewska – Olech, tel. (32) 266 04 38

 

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 85,15% - w skali kraju 12 420 855,74 zł

Wskaźniki produktu

 

Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie

1000 osób (240 - woj. śląskie)

 

Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

140 osób (34 - woj. śląskie)

Wskaźniki rezultatu

 

Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu

300 osób (72 - woj. śląskie)

 

Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu

17

 

Odsetek osób o niskich kwalifikacjach, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu

48

 

Odsetek pozostałych osób, które podejmą zatrudnienie po opuszczeniu programu

43

 

Nazwa dokumentu: Akcja aktywizacja - EFS
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Lato
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Lato
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Szlosarek
Data wytworzenia informacji: 2016-06-23 10:07:30
Data udostępnienia informacji: 2016-06-23 10:07:30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 11:27:13

Wersja do wydruku...

corner   corner